Algemeen.

kind 3

Het Girafke is een zelfstandig kinderdagverblijf dat onder toezicht staat van Kind & Gezin.

Dit zorgt ervoor dat je een fiscaal attest krijgt dat je kan inbrengen bij je belastingen.